palaidynė

palaidynė
1 paláidynė sf. (1), paláidinė (1), pãlaidinė (1), palaidỹnė (2) 1. virvelė (ar praskelta lazda) akmenims laidyti, laidyklė, mėtyklė, svaidyklė: Iš paláidinės daug toliau numesi akmenį, negu su ranka Šl. Toliausiai akmenį numeti iš paláidinės Ėr. Pasidaryk paláidynę, eisim palaidyti akmenų Grz. Pasidirbau paláidinę ir leidinėjau į anapus upės akmenis Klov. Nusivijau palaidinę, galėsiu zvimbinti akminukus Kal. Kad sviedi iš paláidinės akmenį – eina, net burzgia! Rod. Akmuo iš paláidinės zvimbdamas nulėkė Vkš. Kad paleido akmenį kaip iš paláidynės! Užv. Iš paláidynės, būdavo, akmenu kiaulei [piemenys] kad duos, tai tuoj parsivolioja! Pc. Su paláidyne mėto akmenis vaikai Tt. Iš paláidinės langą išmušė Rs. Ar tu padėsi tą paláidynę, ar ne – dar galvą kam perskelsi! Krp. 2. I, Rmš, Rod, Vvr, Kv po ratų tekiniu ar rogių pavaža parišama, leidžiantis nuo kalno, tam tikra geležis ar medinė šliūžė: Nukalk stiprią paláidynę – šiemet vešiam rąstus į Plungę Pln. Važiuodamas nuo kalno, pasikišk po pavaža palaidỹnę Čk. Čia status kalnas, padėk po ratų tekiniu palaidynę Grg. Pãlaidines reik paleisti po tekinio, kad nebėgtų ratai pakalniui Šts. Nuo Narasos kalno pasiriškit paláidynę, o arkliai neatitūrės Up. Palaidinė trūko, ir roges nuo kalno arkliai neatlaikė – galvotrūkčiais nulėkė Vlkj. Turiu paláidinę – nebijau nuo kalno leistis Rs. Nuo Kalnalio kalno be pãlaidinės nuvažiavau Kal. 3. Tv, Prk, Gl, Grg, , Vkš, Šl, Tt, Dbč, Vlk ilga su kabliukais virvelė, metama į vandenį stambesnėms žuvims gaudyti, įlaidinė, įmetinė: Leisk paláidynę į prūdą, gal lydeką sugausi Vdk. Paláidine sugavau penkių svarų lydeką Rs. Šitoje vietoje daug lydekų, reikalingos paláidinės Vlkj. Didelis lydekas ir paláidinę nutraukia Erž. Jonai, ar pastatei paláidynę? Nmk. Paláidinė esti su žuvele kitoms žuvims privilioti Kv. Pasidirbau tris paláidines ir jau rytoj nešiu paupin Skp. Kai paleis, nepreisi ir palaidinių išsiimt Sdk. 4. įrankis gyslai prakirsti kraują leidžiant, kirstukas: Su paláidine prakerta gyslelę, kad kraujį leida Šts. Tas tegal leidinti kraujį, kas turia paláidinę Šts. 5. Vg lenkta lazda, prilaikanti audimo staklių apmatų riestuvą, veleną.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • palaidynė — paláidynė dkt. Iš paláidynės lángą i̇̀šmušė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • palaidynė — 2 palaidỹnė sf. (2), palaidinė žr. 1 palaidinys 1: Šiemet par Velykas baisi palaidynė: pašalą paleidė, o nepradžiūvo nė trupučio Ut. Reikėjo grįžt pačioj palaidỹnėj Ds. Kaune jau buvo palaidinė. Nemuno krantai jau atšutę Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaidynė — 3 palaidỹnė sf. (2) Lkv sriuba su skystos, šaukštu leidžiamos tešlos kukuliais. Dirbau per visą dieną, o vakare tik palaidỹnės pakišo Trg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • makšniauka — ×makšniauka sf. (1) svaidyklė akmenukams mėtyti, palaidynė: Makšniauka buvo su dum pasaitais Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaidinys — 2 palaidinỹs sm. (34b) Š, Mrk, Kp, pãlaidinis (1) And, Pn žr. 1 palaidynė 3: Su pãlaidiniu pavasarį gaudo lydžius Brž. Užstatyk pãlaidinį, dabar lydžių pats nerštas Paį. Užvakar ant palaidinio radau užsikabinusį ungurį Ps …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaidyniauti — palaidyniauti, iauja, iãvo intr. gaudyti žuvis su palaidyne: Einam palaidyniaut ežeran Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skirmė — skirmė̃ sf. (4) NdŽ skirtumas: Kaišk bulves nu daikto, be skirmė̃s Žd. Ar laidynė, ar palaidynė – skirmės jau tos didelės nėr Škn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šliužas — 1 šliùžas sm. (4) Š, DŽ, NdŽ, KŽ, Ds, (2) 1. J.Jabl, Š, Rtr, E, DŽ, NdŽ, KŽ, MLTEI490, VšR pilvakojų klasės moliuskas: Sraigės ir šliužai priklauso moliuskų (Mollusca) tipui, pilvakojų (Gastropoda) klasei rš. Šliužas didysis (Limax maximus)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”